image

Philips 940a
30-talets början.
Långvåg och mellanvåg.